Naas le Roux

Naas le Roux[Show information]

Die Toronto "Herlewing" - Volume 1 tot 7 - 14 DVDs
Click Here for Product Details! In die stel van 7 DVD痴 word deur middel van video insetsels en ander relevante bronne getoon waaroor die Toronto "Herlewing" gaan. Voorts word die beweging volledig vanuit die Woord van God gevalueer...
R649.95
Die Toronto "Herlewing" - Volume 1: Wat is u norm in die lewe? - 2 DVDs
Click Here for Product Details! As 地 inleiding tot die reeks bied hierdie DVD 地 algemene oorsig oor die sogenaamde Derde Golf wat sedert April 1994 vanaf Toronto, Kanada oor die kerklike w靡eld spoel...
R99.95
Die Toronto "Herlewing" - Volume 2: Watter gees is hier aan die werk? - 2 DVDs
Click Here for Product Details! In hierdie DVD sien u beeldmateriaal van die manifestasies in die Toronto "Herlewing". Wanneer 地 mens daarna kyk, blyk dit duidelik dat die mense dit nie uit hulself doen nie. Die vraag ontstaan dan: Watter gees bewerk dit?...
R99.95
Die Toronto "Herlewing" - Volume 3: Die JESUS van Toronto en sy skatte - 2 DVDs
Click Here for Product Details! Hierdie DVD toon uit 地 verskeidenheid insetsels dat die Jesus van die Toronto "Herlewing" nie net 地 ander Jesus is nie (2 Kor. 11:4), maar dat hy waarskynlik die rykste persoon was wat ooit geleef het...
R99.95
Die Toronto Herlewing - Volume 4: Die GEES van Toronto en die anointing - 2 DVDs
Click Here for Product Details! Hierdie DVD toon onder andere uit video insetsels en aanhalings uit Rodney Howard-Brown se werke watter fantastiese dinge alles kan gebeur deur die hande van diegene wat opereer onder die "anointing". Voorts sien ons hoe William Branham self...
R99.95
Die Toronto "Herlewing" - Volume 5: Die GOD van Toronto en sy mag - 2 DVDs
Click Here for Product Details! Hierdie DVD toon watter mag die God van Toronto het om Christene te mislei. Hierdie "god" kry sy mag van die leuen dat die Jesus van Toronto aan die kruis 地 bose gees geword het wat toe in die hel wedergebore is. Sy Vader is, so leer ons...
R99.95
Die Toronto Herlewing - Volume 6: Die EVANGELIE van Toronto en sy krag - 2 DVDs
Click Here for Product Details! Die evangelie van die Toronto "Herlewing", so toon hierdie DVD, is 地 krag tot misleiding. Dit leer dat ons gode is wie se woorde skeppingskrag dra. Krag om andere, ons omstandighede en "God" te manipuleer...
R99.95
Die Toronto Herlewing Vol. 7: Hoe om die Toronto-gees op die proef te stel-2DVDs
Click Here for Product Details! In hierdie DVD leer ons hoe om 地 beweging soos die Toronto "Herlewing" te evalueer. Baie s: "Jy mag dit nie toets nie; jy moet jouself net daarvoor oopstel." Die probleem is dat as jy dit wil evalueer, jy jou verstand moet gebruik...
R99.95