Prof Johan Malan

Prof. Johan Malan is in 1978 as professor in Antropologie aan die Universiteit van Limpopo aangestel. Die naam van sy Christelike bediening is BASUIN PUBLIKASIES. Hy het vir baie jare Ďn twee-maandelikse aktualiteitstydskrif, Die Basuin, uitgegee. Die meeste van sy artikels, boeke, DVDs en CDs verskyn op sy webblad, www.bibleguidance.co.za. Dit het die Here behaag om hom op 16 Oktober 2016, op die ouderdom van 75 jaar, na Hom toe te neem. Kerugma Produksies was bevoorreg om vyf DVDs van sy boodskappe te vervaardig.

1. Die Universele "Christus" - Messiasverwagting in die groot godsdienste
Click Here for Product Details! Daar word tans in al die groot wÍreldgodsdienste voorbereiding vir die verskyning van ín messias getref wat benewens ander titels ook as die Christus bekend sal staan. Die Bybel verwys na hierdie valse Christus as die Antichris asook as die dier...
R49.95
2. Jerusalem - Die stad van profetiese vervulling
Click Here for Product Details! Jerusalem is van groot geestelike en profetiese betekenis omdat die Here sy Naam vir altyd aan die stad verbind het (1 Kon. 11:36). Dit was nie net Israel se hoofstad en die hoofsentrum vir hulle geestelike lewe nie, maar ook die stad waar...
R49.95
3. OorloŽ in die Midde-Ooste en Israel se herstel
Click Here for Product Details! Die Here het Israel as sy spesiale volk geroep en afgesonder. Dit het onmiddellik van hulle teiken nommer een in Satan se stryd teen die koninkryk van God gemaak. Nie net het heidense nasies deur die eeue heen onder die duiwel se aanstigting...
R49.95
4. Geestelke misleiding - Doelstellings van die "Emerging Church"
Click Here for Product Details! Prof. Johan Malan toon op meesterlike wyse in hierdie DVD aan hoedat daar groot druk op alle kerke toegepas word om minder dogmaties na die Bybel te kyk. Die rede is dat die postmoderne mens nie sy vryheid...
R49.95
5. Die eeue-oue aanslag op die Christelike geloof
Click Here for Product Details! Elke bedeling in die menslike geskiedenis het as gevolg van die misleidingswerk van Satan in ongeloof geŽindig: Die bedeling van onskuld het in ons eerste ouers se sondeval geŽindig; die bedeling van die gewete het as gevolg van die mensdom...
R49.95
Prof Johan Malan DVD stel: Deel 1 tot 5 - 5 DVDs
Click Here for Product Details! Hierdie stel bevat vyf DVDs deur Prof Johan Malan: 1. Die Universele "Christus", 2. Jerusalem, 3. OorloŽ in die Midde-Ooste, 4. Geestelike Misleiding, 5. Christelike geloof...
R224.95