Die Toronto "Herlewing" - Volume 1: Wat is u norm in die lewe? - 2 DVDs
Die Toronto In hierdie reeks word deur middel van video insetsels en ander relevante bronne getoon waaroor die Toronto "Herlewing" gaan. Voorts word die beweging volledig vanuit die Woord van God gevalueer.

As 'n inleiding tot die reeks bied hierdie DVD 'n algemene oorsig oor die sogenaamde Derde Golf wat sedert April 1994 vanaf Toronto, Kanada oor die kerklike wreld spoel. Soos die Eerste Golf, die Pinkster beweging en die Tweede Golf, die Charismatiese beweging, het die Toronto "Blessing" ook die potensiaal om te bly voortwoeker en selfs in die toekoms elders onder allerhande ander name te ontspring.

Die teologiese bakermat van die beweging ontvou voor ons o wanneer ons sien hoe die vader van die beweging, Dr. Rodney Howard-Browne, homself assosieer met leiersfigure in die Word of Faith beweging. Hy tree saam met Oral Roberts, Benny Hinn en baie ander op. Voorts sien ons beeldmateriaal van die Vineyard Kerke en die Pensacola "Herlewing".

Na alles is die vraag: Wat is u norm in die lewe: Ervaringe of die Woord van God?

Tydsduur: 2 uur 36 minute
Product Price Qty Add To Cart
Die Toronto "Herlewing" - Volume 1: Wat is u norm in die lewe? - 2 DVDs R99.95
July 25, 2017
Search Products

 
Browse Categories
 Afrikaans DVDs
 Audio teachings
 Baptism
 Christian apologetics
 Christmas
 Church history
 Creation
 Donations
 Evangelistic tools
 Exploring Israel
 Exploring Italy
 False teachings
 Life application teaching
 Middle East
 Missions
 Multi-DVD sets
 Nation of Israel
 Passion Week
 Prophecy
 Recommended DVDs
 Replacement Theology
 
Shopping Cart

Your cart is empty.

 
Telephone Orders
0861 786 831
 

We are currently only accepting EFT orders online.
 
Shipping Information
Privacy Policy