4. Geestelke misleiding - Doelstellings van die "Emerging Church"
4. Geestelke misleiding - Doelstellings van die Hierdie DVD is tydelik beskikbaar vir die spesiale prys van R49.95 (Oorspronklik R99.95).

Prof. Johan Malan toon op meesterlike wyse in hierdie DVD aan hoedat daar groot druk op alle kerke toegepas word om minder dogmaties na die Bybel te kyk. Die rede is dat die postmoderne mens nie sy vryheid deur 'n eng, letterlike beskouing van die Bybel wil beperk nie. Hierdie ingesteldheid lei na kompromieŽ op leerstellige gebied asook die skep van ekumeniese bande. Deur dit alles word die deur wyd oopgemaak vir verskillende dwalings. Die gevolg hiervan is die opkomende kerk (Emerging Church) van die 21ste eeu.

In hierdie beweging, wat die hele kerklike wÍreld deursuur, word die Christelike fundamentalisme heeltemal verwerp; die Bybelse godsbegrip van die Drie-eenheid word verander en Jesus se godheid word ontken. Voorts lig Prof. Malan die globalisering van die moderne kerk toe veral na aanleiding van Rick Warren se internasionale PEACE-plan.

Hierdie is die vierde in 'n reeks van vyf DVDs deur Prof. Johan Malan:

1. Die Universele "Christus" - Messiasverwagting in die groot godsdienste

2. Jerusalem: Die Stad van Profetiese vervulling

3. OorloŽ in die Midde-Ooste en Israel se herstel

4. Geestelike Misleiding: Die doelstellings van die "Emerging Church"

5. Die Eeue oue aanslag op die Christelike geloof

Tydsduur: 58 minute
Product Price Qty Add To Cart
4. Geestelke misleiding - Doelstellings van die "Emerging Church" R49.95
July 25, 2017
Search Products

 
Browse Categories
 Afrikaans DVDs
 Audio teachings
 Baptism
 Christian apologetics
 Christmas
 Church history
 Creation
 Donations
 Evangelistic tools
 Exploring Israel
 Exploring Italy
 False teachings
 Life application teaching
 Middle East
 Missions
 Multi-DVD sets
 Nation of Israel
 Passion Week
 Prophecy
 Recommended DVDs
 Replacement Theology
 
Shopping Cart

Your cart is empty.

 
Telephone Orders
0861 786 831
 

We are currently only accepting EFT orders online.
 
Shipping Information
Privacy Policy